Innlegg

Vårdugnad 8. mai

Onsdag den 8. mai trommer vi sammen til vårdugnad og hyggelig naboskap igjen. Oppmøte på fellesplenen kl. 18.  Foreløpig liste over de vanlige ting som skal gjøres: Raking av grus bort fra fellesplenen.  Planting i felles blomsterpotter Trimming/beskjæring av hekk og andre busker & trær Litt luking hvis det trengs Bli kvitt juletreet (det ble dessverre stående pga. mye snø i år). Styret serverer kaffe og litt snacks.  Håper så mange som mulig har tid til å komme :)  NB: Oslo Snø og Vedlikehold kommer for å feie veien dagen etter, den 9. mai fra kl. 8:00. Da er det viktig at biler er flyttet bort fra gjeste- og fellesparkering, sånn at de kommer til overalt. 

Årsmøte 2024

Årsmøte i Skullerudstubben Sameie 2024 er satt til den   23. mai. Hvis dere har saker som skal behandles av årsmøtet, så må dette være styret i hende senest innen  6. mai .  Formell innkalling vil bli sendt ut når sakslisten er komplett, ca. to uker før årsmøtet.

Høstdugnad 20. september 2022

Velkommen til høstdugnad den 20. september! Vi møtes ved benken på fellesområdet kl. 18. Foreløplig liste over ting som skal gjøres: Høstklipp av hekk og evt. andre busker & trær Omplanting til høstplanter i våre felles blomsterpotter  Luking og ekstra tilsåing av gressplen  Gamle planker i sydlig inngang tas ned, nye planker settes opp Oppfrisking av oppmerking på skraverte områder ved fellesplenen Ta gjerne kontakt med styret om det er noe mer du tenker burde vært tatt med. Styret serverer kaffe og litt å bite i.  Vel møtt! 

Årsmøtet 2021

Vi viser til møtested når vi sender formell invitasjon til møtet (inne eller uteareale). Dato:  27.mai kl. 18:00 Styret har følgende saker som skal behandles på årsmøtet: Årsberetning og regnskap for 2020 Budsjett og årsavgift for 2021 Forlengelse av inngåtte avtaler Ny TV/Bredbåndsavtale for neste 3-6 år Forslag til belysning fra utnevnt prosjektgruppe. Informasjon om sak; Oslo Vannverk /utfall av sak fra 2020 Informasjon/innstilling til sak: Mulig etablering av Værested for Narkomane Gamle Langerud Barnehage Har dere andre saker dere ønsker innlemmet på årsmøtet? Frist for innlevering av saker er 28.april. Send ønskede saker skriftlig til adressen: styret@skullerudstubben.no eller i postkassen til Kari E Stake.

Ny TV-boks

Bilde
Alle skal ha fått melding den siste uken om at Telia (tidligere GET) kommer til å fjerne mange funksjoner på TV-boksene som er installert i husene. Dette gjelder da de av dere som fortsatt har GET Box II. Det de ikke nevner i e-posten, er at dere nå kan bytte til deres nyeste TV-boks gratis, men dette må dere selv gjøre aktivt på Min Side hos Telia eller ringe kundeservice på  924 05 050. Les mer om endringene her. Lenke til bytte av boks finner du nederst på siden: https://www.telia.no/dintvbox

Utkast til lys på fellesarealet

Bilde
På årsmøtet i 2020 ble det nedsatt en gruppe for å se på utearealene i Skullerudstubben. Gruppen består av Jarle M. Alvheim nr. 24, Per-Eddie nr 6 og Thor-Erik Messel nr. 10 og Ane Stepaschko nr 18. Gruppen har sett på flere forhold rundt fellesarealet og dette vil bli presentert underveis og i god til før sameiemøtet 2021. Om det blir ekstraordinært eller ordinært møte avhenger av hvordan saken med kloakkrør fører frem mot kommunen. I første omgang viser vi nå forslag til lys på fellesområdet. Gruppen viste under julegrantenningen 29. november utkast til lamper for de som var til stede. Lampene er kun eksempler. Eksakt valg kommer i forbindelse med en eventuell anbudsrunde med leverandør. Denne prosessen starter ikke før et vedtak er gjort på et sameiemøte. Det er tenkt lave stolper (merket med blått på kart) på felles plass og langs med hus 2-8. På alle levegger langs med 20-48 og gjesteparkering, vurderes det to lamper hver.  Vedlagte illustrasjonsbilder gir ett intrykk av hvordan d

Høstdugnad 17. september

Bilde
Invitasjon til enkel høstdugnad 17.september kl. 18:00 – 19:00. Sameiergruppens oppgaver på dugnaden: Fjerning av lekeapparater (ikke forsvarlig i henhold til dagens standarder) Høstklipp av busker & trær Omplanting til høstplanter i felles blomster kasser Diverse småsaker Styret serverer kaffe og muffins i Corona – ånd ( vi er sosiale med distanse)😊 Hjertelig velkommen!