Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2020

Utkast til lys på fellesarealet

Bilde
På årsmøtet i 2020 ble det nedsatt en gruppe for å se på utearealene i Skullerudstubben. Gruppen består av Jarle M. Alvheim nr. 24, Per-Eddie nr 6 og Thor-Erik Messel nr. 10 og Ane Stepaschko nr 18. Gruppen har sett på flere forhold rundt fellesarealet og dette vil bli presentert underveis og i god til før sameiemøtet 2021. Om det blir ekstraordinært eller ordinært møte avhenger av hvordan saken med kloakkrør fører frem mot kommunen. I første omgang viser vi nå forslag til lys på fellesområdet. Gruppen viste under julegrantenningen 29. november utkast til lamper for de som var til stede. Lampene er kun eksempler. Eksakt valg kommer i forbindelse med en eventuell anbudsrunde med leverandør. Denne prosessen starter ikke før et vedtak er gjort på et sameiemøte. Det er tenkt lave stolper (merket med blått på kart) på felles plass og langs med hus 2-8. På alle levegger langs med 20-48 og gjesteparkering, vurderes det to lamper hver.  Vedlagte illustrasjonsbilder gir ett intrykk av hvordan d