Årsmøtet 2021

Vi viser til møtested når vi sender formell invitasjon til møtet (inne eller uteareale).

Dato:  27.mai kl. 18:00

Styret har følgende saker som skal behandles på årsmøtet:

  • Årsberetning og regnskap for 2020
  • Budsjett og årsavgift for 2021
  • Forlengelse av inngåtte avtaler
  • Ny TV/Bredbåndsavtale for neste 3-6 år
  • Forslag til belysning fra utnevnt prosjektgruppe.
  • Informasjon om sak; Oslo Vannverk /utfall av sak fra 2020
  • Informasjon/innstilling til sak: Mulig etablering av Værested for Narkomane Gamle Langerud Barnehage

Har dere andre saker dere ønsker innlemmet på årsmøtet? Frist for innlevering av saker er 28.april.

Send ønskede saker skriftlig til adressen: styret@skullerudstubben.no eller i postkassen til Kari E Stake.