ParkeringSameiets beboere inklusiv eventuelle leietakere skal i hovedsak parkere sine kjøretøy på de 2 plassene som er tillagt hvert enkelt hus (garasje+utenfor garasje). Dog kan mer langvarig parkering – også om natten – foregå langs fortauet fra Skullerudveien og ned til hjørnet ved hus nr. 2.

Gjesteplasser

Besøkende skal fortrinnsvis henvises til de 5 gjesteparkeringsplassene. I en begrenset periode kan også beboerne parkere på disse plassene på dagtid. Ved spesielle behov kan en beboer benytte gjesteparkeringsplass i inntil 2 uker. Er behovet lengre, må styret godkjenne bruken. Bortsett fra gjesteparkeringsplassene, er de asfalterte fellesarealene primært kjøreområder/veier og ikke beregnet på annet enn kortvarig parkering av beboernes kjøretøy (inkl. tilhengere).En leietakers kjøretøy regnes som en del av husstandens bilpark og må følge reglene gitt i teksten. Det er huseierens ansvar å sørge for at leietakeren følger gjeldende parkeringsbestemmelser.

Det er ikke tillatt å parkere avskiltede kjøretøy, busser og andre større kjøretøy på fellesområdene.

Når snørydding og feiing må forventes eller er skriftlig varslet huseierne, må alle kjøretøy som er parkert på fellesarealene fjernes eller flyttes av eierne slik at arbeidet ikke hindres.