Årsmøte 2024

Årsmøte i Skullerudstubben Sameie 2024 er satt til den 23. mai.


Hvis dere har saker som skal behandles av årsmøtet, så må dette være styret i hende senest innen 6. mai

Formell innkalling vil bli sendt ut når sakslisten er komplett, ca. to uker før årsmøtet.