Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2020

Innkalling til årsmøte 2020

Bilde
Årsmøtet måtte som tidligere nevnt utsettes grunnet Koronasituasjonen. Styret ønsker at det gjennomføres årsmøte før sommeren, bl.a. fordi vi får en stor kostnad i år med ombygging av 4 overvannskummer. Dette er et krav fra Oslo kommune. Vi har hatt inspeksjon av vår private spillvannsledning i gaten, som samler opp spillvann fra hus 12-26. Denne samleledningen må utbedres. Husene 12-26 skal selv betale for utbedring av sin spillvannsledning fra bad og ut til samleledning i gate, men samleledningen er sameiets ansvar.  Styret jobber også med en plan for oppgradering av fellesområdene, da det må gjøres noe med belysning i gaten, samt at det har kommet inn forslag om å lage en hyggelig samleplass med sittemuligheter for «nabokaffe» m.m. på fellesplenen. Det er viktig at vi blir enige om hvordan utbedring av vann og avløp skal finansieres og vi ønsker å se finansiering av oppgradering av området sammen med dette. Det kan enten finansieres ved