Innlegg

Viser innlegg fra 2020

Utkast til lys på fellesarealet

Bilde
På årsmøtet i 2020 ble det nedsatt en gruppe for å se på utearealene i Skullerudstubben. Gruppen består av Jarle M. Alvheim nr. 24, Per-Eddie nr 6 og Thor-Erik Messel nr. 10 og Ane Stepaschko nr 18. Gruppen har sett på flere forhold rundt fellesarealet og dette vil bli presentert underveis og i god til før sameiemøtet 2021. Om det blir ekstraordinært eller ordinært møte avhenger av hvordan saken med kloakkrør fører frem mot kommunen. I første omgang viser vi nå forslag til lys på fellesområdet. Gruppen viste under julegrantenningen 29. november utkast til lamper for de som var til stede. Lampene er kun eksempler. Eksakt valg kommer i forbindelse med en eventuell anbudsrunde med leverandør. Denne prosessen starter ikke før et vedtak er gjort på et sameiemøte. Det er tenkt lave stolper (merket med blått på kart) på felles plass og langs med hus 2-8. På alle levegger langs med 20-48 og gjesteparkering, vurderes det to lamper hver.  Vedlagte illustrasjonsbilder gir ett intrykk av hvordan d

Høstdugnad 17. september

Bilde
Invitasjon til enkel høstdugnad 17.september kl. 18:00 – 19:00. Sameiergruppens oppgaver på dugnaden: Fjerning av lekeapparater (ikke forsvarlig i henhold til dagens standarder) Høstklipp av busker & trær Omplanting til høstplanter i felles blomster kasser Diverse småsaker Styret serverer kaffe og muffins i Corona – ånd ( vi er sosiale med distanse)😊 Hjertelig velkommen!

Innkalling til årsmøte 2020

Bilde
Årsmøtet måtte som tidligere nevnt utsettes grunnet Koronasituasjonen. Styret ønsker at det gjennomføres årsmøte før sommeren, bl.a. fordi vi får en stor kostnad i år med ombygging av 4 overvannskummer. Dette er et krav fra Oslo kommune. Vi har hatt inspeksjon av vår private spillvannsledning i gaten, som samler opp spillvann fra hus 12-26. Denne samleledningen må utbedres. Husene 12-26 skal selv betale for utbedring av sin spillvannsledning fra bad og ut til samleledning i gate, men samleledningen er sameiets ansvar.  Styret jobber også med en plan for oppgradering av fellesområdene, da det må gjøres noe med belysning i gaten, samt at det har kommet inn forslag om å lage en hyggelig samleplass med sittemuligheter for «nabokaffe» m.m. på fellesplenen. Det er viktig at vi blir enige om hvordan utbedring av vann og avløp skal finansieres og vi ønsker å se finansiering av oppgradering av området sammen med dette. Det kan enten finansieres ved