Innkalling til årsmøte 2020

Årsmøtet måtte som tidligere nevnt utsettes grunnet Koronasituasjonen.

Styret ønsker at det gjennomføres årsmøte før sommeren, bl.a. fordi vi får en stor kostnad i år med ombygging av 4 overvannskummer. Dette er et krav fra Oslo kommune.

Vi har hatt inspeksjon av vår private spillvannsledning i gaten, som samler opp spillvann fra hus 12-26. Denne samleledningen må utbedres.

Husene 12-26 skal selv betale for utbedring av sin spillvannsledning fra bad og ut til samleledning i gate, men samleledningen er sameiets ansvar. 

Styret jobber også med en plan for oppgradering av fellesområdene, da det må gjøres noe med belysning i gaten, samt at det har kommet inn forslag om å lage en hyggelig samleplass med sittemuligheter for «nabokaffe» m.m. på fellesplenen.

Det er viktig at vi blir enige om hvordan utbedring av vann og avløp skal finansieres og vi ønsker å se finansiering av oppgradering av området sammen med dette.


Det kan enten finansieres ved at vi tar opp lån, som så betales ned ved en årlig økning av årsavgiften eller ved at hver og en betaler inn en engangssum.

Vi satser på å avholde årsmøte:

16. juni 2020 kl 18.00.

Vi jobber med å finne lokaler i vårt nærområde og kommer tilbake med sted.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes på e-post styret@skullerudstubben.no eller legges i postkassen til Stepaschko innen utgangen av 22. mai 2020.

Saksliste sendes ut senest 2. juni 2020.